ESPAÑA EN COLOR

CAMINO DE SANTIAGO. MONTE DO GOZO. A CORUÑA.